UdL     inici
Presentació Activitats Publicacions Prestacions de serveis Enllaços
Prestacions de Serveis :
  Des de la seva creació del SCT d'Història, Documentació i Patrimoni es va plantejar com un servei dirigit a donar suport tècnic i assessorament als professionals de les ciències socials i també al públic en general interessant en la recerca històrica. És per això que a continuació anotem alguns dels serveis que s'ofereixen des del SCT:
Atenció al públic en relació a l'assessorament i accés a les fonts relacionades amb la Guerra Civil i el franquisme :
  Donada l'experiència en el camp de la investigació dels membres del SCT i el seu vast coneixement en relació a les fonts i arxius contemporanis tant lleidatans, catalans com espanyols, el SCT ofereix el seu assessorament per resoldre dubtes i facilitar la recerca de la informació.
Arxiu de donacions particulars :
  Per tal d'evitar en la mesura del possible que documentació particular de caràcter històric desaparegui i, així mateix, que aquesta documentació pugui arribar als investigadors -d’una altra manera seria molt difícil que hi poguessin accedir-, el SHDP rep, cataloga i arxiva la documentació que qualsevol particular vulgui fer-nos arribar en qualitat de dipositaris. En aquest sentit, hem rebut donacions tant a nivell de documents escrits com fotogràfics.

Col·laboració amb institucions públiques per a realitzar tasques de producció historiogràfica o de difusió cultural i turística:

  El SCT, en més d'una ocasió, ha fet de pont entre institucions lleidatanes que necessiten suport per tal d'ordenar i catalogar els seus fons i joves estudiants o llicenciats que així poden començar el seu contacte directe amb les fonts històriques.

Museització d’espais i producció d’exposicions:

 

El Servei Cientificotècnic té especial cura en la recuperació d’espais vinculats amb la Memòria Històrica (1931-1980).

Sectors als quals es dirigeix el servei:

 
  • Administració pública.
  • Arxius
  • Centres d’ensenyament públic o privat
  • Empreses d’audiovisuals.
  • Empreses de comunicació.
  • Museus
  • Serveis culturals
  • Serveis de publicacions i editorials
  • Gestió, divulgació i conservació del patrimoni
  • Turisme cultural.
Servei d'Història i Documentació - Tots els drets reservats